Σκοπέλου 4 - Άλιμος

210 9840152 - 6976 615264

Ἡ ὁλιστική μάχη

Ὁ ἀσθενής εἶναι μία ὁλοκληρωμένη καί αὐθύπαρκτη ὀντότης καί δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἰατρός νά τόν ἀντιμετωπίζει ὡς μεμονωμένη νοσηρή κατάσταση. Ἡ νόσος, ἰδιαιτέρως ἡ ὀγκολογική νόσος, φαίνεται ὅτι συσχετίζεται σέ μεγάλο βαθμό μέ τόν τρόπο πού ὁ κάθε ἄνθρωπος βιώνει τίς συγκρουσιακές καταστάσεις στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
 
Ὁ ἄνθρωπος δρᾶ καί ἀντιδρᾶ μέ τρόπο ὁλιστικό στίς ἀντιξοότητες πού συναντᾶ καθημερινά. Ὁ ἰατρός δέν καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει μόνο τά κλινικά εὑρήματα καί συμπτώματα τοῦ ἀσθενοῦς ἀλλά πρέπει νά προσπαθήσει νά θεραπεύσει ἕναν ὀργανισμό πού πάσχει ὡς σύνολο.
 
Ὁ ἀσθενής ἀναζητᾶ ἕναν ἀρωγό στήν προσπάθειά του νά ἀντιμετωπίσει τήν δύσκολη κατάσταση στήν ὁποῖα εὑρίσκεται καί ὁ ὀγκολόγος ἰατρός ὀφείλει νά ἔχει τά ἐπιστημονικά  ἐφόδια καί τά ψυχικά ἀποθέματα ὥστε νά ἀποδειχθεῖ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τοῦ ἀσθενοῦς του.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐπίσκεψή σας στόν χῶρο αὐτό.

Χρήσιμες Ἀπαντήσεις

IMAGE Καμμία γυναῖκα χαμένη στήν μάχη μέ τόν καρκῖνο τοῦ μαστοῦ. Τακτικός ἔλεγχος μέ ὑπερηχογράφημα κάθε 6 - 8 μῆνες
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017
Πρόσφατη μεγάλη ἔρευνα διαπιστώνει ὑπεροχή τῆς διαγνωστικῆς ἀξίας τοῦ ὑπερηχογραφήματος σέ σχέση μέ τήν τομοσύνθεση, στήν διάγνωση τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ... Read More...
IMAGE Λεμφαδένας - φρουρός : Τί εἶναι;
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017
Εἰσαγωγή - Προκαταρκτικές γνώσεις Τά κύτταρα τῶν διαφόρων ὀργάνων τοῦ σώματος στήν ἐνήλικη ζωή διατηροῦν σταθερό τόν ἀριθμό τους ὑπό φυσιολογικές συνθῆκες.... Read More...
IMAGE Ἡ διαγνωστική χρήση τοῦ ὑπερηχογραφήματος τοῦ μαστοῦ ὡς μεθόδου πρώτης ἐκλογῆς
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἐργασιῶν παγκοσμίως ἔχει δείξει μέ σαφήνεια ὅτι δέν μποροῦμε πλέον νά βασιζόμαστε στήν ἐτήσια μαστογραφία, ὡς πρόγραμμα τακτικοῦ... Read More...
IMAGE Πότε πρέπει νά κάνω τήν πρώτη μου μαστογραφία;
Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015
Ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει σέ προηγούμενη ἀπάντηση, περίπου 3 στίς 10 γυναῖκες πού κάνουν ἐτήσια μαστογραφία ἀπό τήν ἡλικία τῶν 40 ἐτῶν θά ἔχουν ἕνα... Read More...
IMAGE Ὑπερηχογράφημα ἤ μαστογραφία ;
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015
Ὁ τακτικός ἔλεγχος τοῦ μαστοῦ μέ τήν χρήση λεπτομεροῦς ὑπερηχογραφήματος  ὁλόκληρου τοῦ μαστοῦ ἀποδεικνύεται μέθοδος μέ μεγαλύτερη διαγνωστική ἀκρίβεια... Read More...