Σκοπέλου 4 - Άλιμος

210 9840152 - 6976 615264

Καλῶς ἤλθατε

Ὁ ἀσθενής εἶναι μία ὁλοκληρωμένη καί αὐθύπαρκτη ὀντότης καί δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἰατρός νά τόν ἀντιμετωπίζει ὡς μεμονωμένη νοσηρή κατάσταση. Ἡ νόσος, ἰδιαιτέρως ἡ ὀγκολογική νόσος, φαίνεται ὅτι συσχετίζεται μέ τόν τρόπο πού ὁ κάθε ἄνθρωπος βιώνει τίς συγκρουσιακές καταστάσεις στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
 
Ὁ ἄνθρωπος δρᾶ καί ἀντιδρᾶ μέ τρόπο ὁλιστικό στίς ἀντιξοότητες πού συναντᾶ καθημερινά. Ὁ ἰατρός δέν καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει μόνο τά κλινικά εὑρήματα καί συμπτώματα τοῦ ἀσθενοῦς ἀλλά πρέπει νά προσπαθήσει νά θεραπεύσει ἕναν ὀργανισμό πού πάσχει ὡς σύνολο.
 
Ὁ ἀσθενής ἀναζητᾶ ἕναν ἀρωγό στήν προσπάθειά του νά ἀντιμετωπίσει τήν δύσκολη κατάσταση στήν ὁποῖα εὑρίσκεται καί ὁ ὀγκολόγος ἰατρός ὀφείλει νά ἔχει τά ἐπιστημονικά  ἐφόδια καί τά ψυχικά ἀποθέματα ὥστε νά ἀποδειχθεῖ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τοῦ ἀσθενοῦς του.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐπίσκεψή σας στόν χῶρο αὐτό.

Χρήσιμες Ἀπαντήσεις

IMAGE Λεμφαδένας - φρουρός : Τί εἶναι;
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017
Εἰσαγωγή - Προκαταρκτικές γνώσεις Τά κύτταρα τῶν διαφόρων ὀργάνων τοῦ σώματος στήν ἐνήλικη ζωή διατηροῦν σταθερό τόν ἀριθμό τους ὑπό φυσιολογικές συνθῆκες.... Read More...
IMAGE Γιατί ἡ πληροφόρηση πού ἔχω γιά τήν διαγνωστική χρήση τοῦ ὑπερηχογραφήματος τοῦ μαστοῦ εἶναι ἐλλιπής ἕως ἀνύπαρκτη ;
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἐργασιῶν παγκοσμίως ἔχει δείξει μέ σαφήνεια ὅτι δέν μποροῦμε πλέον νά βασιζόμαστε στήν ἐτήσια μαστογραφία, ὡς πρόγραμμα τακτικοῦ... Read More...
IMAGE Πότε πρέπει νά κάνω τήν πρώτη μου μαστογραφία;
Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015
Ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει σέ προηγούμενη ἀπάντηση, περίπου 3 στίς 10 γυναῖκες πού κάνουν ἐτήσια μαστογραφία ἀπό τήν ἡλικία τῶν 40 ἐτῶν θά ἔχουν ἕνα... Read More...
IMAGE Ὑπερηχογράφημα ἤ μαστογραφία ;
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015
Ὁ τακτικός ἔλεγχος τοῦ μαστοῦ μέ τήν χρήση λεπτομεροῦς ὑπερηχογραφήματος  ὁλόκληρου τοῦ μαστοῦ ἀποδεικνύεται μέθοδος μέ μεγαλύτερη διαγνωστική ἀκρίβεια... Read More...
IMAGE Ἔχουν οἱ γυναῖκες μέ μεγάλο μαστό μεγαλύτερη πιθανότητα ἐμφανίσεως καρκίνου μαστοῦ ;
Σάββατο, 05 Ιουλίου 2014
Ὄχι ἀκριβῶς. Ἔχει παρατηρηθεῖ συσχέτιση τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ μέ τήν παχυσαρκία, ὅπως τήν μετροῦμε μέ τόν Δείκτη Σωματικῆς Μάζας (διεθνῶς BMI).   Ὁ δείκτης... Read More...